Działka AG – 23 000m2 – blisko węzła S5 w Śmiglu
Śmigiel, gmina Śmigiel, powiat kościański, województwo wielkopolskie, Polska
5.060.000zł - Działka
RH-20536-property 23000

Na sprzedaż działka AG w miejscowości Śmigiel.

POWIERZCHNIA I LOKALIZACJA:
Działka o powierzchni 23 000 m2 zlokalizowana jest 2,4 km od węzła S5 (Śmigiel Południe).

MPZP:
Działak objęta jest MPZP i oznaczona symbolem P/U, czyli z przeznaczenim pod zabudowę techniczno-produkcjo-usługową.
W szczegółach MPZP pozwala na zagospodarowanie działki zgodnie z wytycznymi: 

 • przeznaczenie podstawowe obiekty produkcyjne, składy i magazyny, zabudowa usługowa z wyłączeniem obiektów – oświatowych, kulturalnych, społecznoopiekuńczych i zdrowotnych;
 • przeznaczenie podstawowe obiekty produkcyjne, składy i magazyny, zabudowa usługowa z wyłączeniem obiektów – oświatowych, kulturalnych, społecznoopiekuńczych i zdrowotnych;
 • przeznaczenie podstawowe obiekty produkcyjne, składy i magazyny, zabudowa usługowa z wyłączeniem obiektów – oświatowych, kulturalnych, społecznoopiekuńczych i zdrowotnych;
 • przeznaczenie dopuszczalne — drogi wewnętrzne, sieci infrastruktury technicznej, zieleń towarzysząca;
 • lokalizacja zabudowy z uwzględnieniem nieprzekraczalnych linii zabudowy, określonych na rysunku planu;
 • maksymalna powierzchnia zabudowy — 60% powierzchni terenu;
 • minimalna powierzchnia zieleni — 15% powierzchni terenu, głównie jako strefa zieleni towarzyszącej zabudowie i obiektom budowlanym;
 • maksymalna wysokość budynków — 15 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu;
 • stosowanie rozwiązań o wysokich walorach architektonicznych w obiektach, ze szczególnym uwzględnieniem elewacji budynków od strony drogi publicznej ul. Południowej;
 • ogrodzenie ażurowe, odpowiadające formą, materiałem i kolorystyką zabudowie kubaturowej działki, o wysokości do 1,80 m, uzupełnione pnączami lub żywopłotem, z wykluczeniem litego muru i ogrodzeń betonowych
 • nakaz zapewnienia stanowisk postojowych dla samochodów osobowych w ilości nie mniejszej niż 3 stanowiska na każde 100 m powierzchni użytkowej obiektu lub 1 stanowisko na 3 zatrudnionych;
 • dla obiektów wymagających obsługi pojazdami ciężarowymi nakaz zapewnienia stanowisk załadunku i wyładunku towarów oraz postoju samochodów.


Link do MPZP: https://mpzp.igeomap.pl/doc/koscian/smigiel/044.pdf


MEDIA I INFRASTRUKTURA:
Dostęp do drogi publicznej ul. Południowej.
Linia średniego napięcia 3 m od granicy działki
Linia niskiego napięcia 16m od granic działki
Woda, kanalizacja, gaz i światłowód w drodze

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Mapa